SNS Smržovka - MTBO team HAVEN MČR + ČP MTBO Jablonec a Lučany nad Nisou 2016

Startovky

Pokyny

pokyny ke stažení (.pdf)

Pořadatel
SNS Smržovka (www.sns.cz) z pověření Českého svazu orientačních sportů
Datum a typ závodu
 • Pátek 16.9.2016 - Noční Sprint - 14. závod ČP MTBO 2016
 • Sobota 17.9.2016 - Middle (krátká trať) - Mistrovství ČR a Veteraniáda + 15. závod ČP
 • Neděle 18.9.2016 - Long (klasická trať) - Mistrovství ČR a Veteraniáda + 16. závod ČP
Centra závodů
 • Pátek 16.9.2016 + Sobota 17.9.2016 - Jablonec nad Nisou, Areál Na Hutích BAK ( GPS: 50°43'02.5"N 15°11'15.4"E)
 • Neděle 18.9.2016 - Lučany nad Nisou, koupaliště ( GPS: 50°44'56.1"N 15°12'54.2"E )
(přehledová mapka)
Parkování
Parkovat je možné pouze na domluvených plochách. Při parkování dbejte pokynů pořadatelů. 50 Kč za auto, platí na všechny tři dny. Parkovací lístek nechejte viditelně ve vašem voze.
Prezentace
 • Pátek 16.9.2016, 17:30 - 19:30, Jablonec nad Nisou, Areál Na Hutích
 • Sobota 17.9.2016, 9:00 - 10:00, Jablonec nad Nisou, Areál Na Hutích
 • Neděle 18.9.2016, 8:00 - 9:00, Lučany nad Nisou, koupaliště

Nahlaste své děti do dětské školky na prezentaci. Pokyny vyvěšeny pouze u prezentace a startovek.

Do OPEN kategorií se dá přihlásit za základní startovné na místě.

Vzdálenosti a další informace
Noční sprintMČR Middle
Krátká trať
MČR Long
Klasická trať
centrum – parkoviště0 m (areál Na Hutích, JBC)0 m (areál Na Hutích, JBC)0 m – 1,6km (koupaliště Lučany)
start 0020:0011:0010:00
centrum - start630 m (19m převýšení)1,5 km (37m převýšení)2 km (110m převýšení)
možnost rozjížděnína slepé ulici u startucestou na startcestou na start
mapyBIKEtlák, 1:5 000, e=5m, A4Biková Ves, 1:10 000, e=5m, A4BIKEberk, 1:15 000, e=5m, A4
upozornění před závodemStart a cíl jsou na téměř stejném místě 100m od sebe.
Cesta na start bude značena modrobílými fáborky.
Cestou na start i z cíle budete na 200 metrovém úseku účastníky silničního provozu – je nutné být osvětlen vpředu i vzadu.
Cesta na start – mapky dostanete při prezentaci.
Kousek od centra při opouštění hlavní silnice jsou čtyři malé schody, neviditelné na první pohled – následuje cesta po kočičích hlavách, která může klouzat a hlavně přechod kolejí se signalizací pro pěší – dodržujte pravidla a zde nespěchejte.
Cesta na start – mapky dostanete při prezentaci.
Kdo se dřív přesune parkuje blíž k centru.
Závěr cesty na start vyjedou jen ti, kteří se v předchozích fázích víkendu šetřili = dejte si čas, budete asi poprvé tento den tlačit (c;
upozornění při závoděPři závodě nebudete účastníky silničního provozu. Vypněte svá zadní osvětlení. BLIKÁNÍ ZAKÁZÁNO Pokuste se nedívat do obličeje protijedoucích závodníků, ať se vzájemně neoslňujete.
Nejbližší kontrola nemusí být ta následující v pořadí.
POZOR, při závodě budete překonávat silnici III. třídy!
Před silnicí bude umístěna dvojkontrola, kterou je komplikované orazit a budete velmi pravděpodobně nuceni slézt z kola ještě před ražením.
Na přejezdu silnice budou pořadatelé, avšak spoléhejte především na sebe a nenechejte se přejet.
POZOR, při závodě můžete být účastníky silničního provozu. Při vjezdu na komunikace rozhodně dávejte přednost všem projíždějícím.
Lyžaři na kolečkových lyžích na asfaltovém kolečku mají vždy přednost.
V lesích v okolí asfaltového kolečka budou pravděpodobně probíhat běžecké testy lyžařů - nenechejte se zmást cizím značením v lese. Buďte ohleduplní, jezděte vpravo a nikoho nepřejeďte.
WM12L
(možno s doprovodem)
nestartujístartují z cíle - 870 m - červené fáborky
Startovat možno:
od 13:00 do 13:30
stejný start - 2 km
Startovat možno:
od 12:00 do 12:20
časový limit60 min120 min180 min
centrum – cíl600 m
Stejně jako na start
870 m
Značeno červenými fáborky
0 m
centrum – ubytování5 km(ideál na rozjetí/vyjetí)5 km (ideál na rozjetí/vyjetí)1,6 km
stavitelHonza SvobodaHonza SvobodaMiši Hons
vyhlášení
první tři všech kat.
a všech dětí WM12L
v centru / 22:30na BIKEparty / 18:30v centru co nejdříve po závodě
Vyčítání bude umístěno v centru na prezentaci.
Mapy
Stav srpen 2016, mapový klíč ISMTBOM2010. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny! Mapy odevzdávejte v cíli. Páteční mapy dostanete až po sobotním závodě, ať nejsou tolik znevýhodněni ti, kteří se bojí tmy a přijedou až v sobotu.
Zakázané prostory
Přísný zákaz pohybu v červeně vyšrafovaných oblastech a po zakázaných „vyzmijovaných“ komunikacích. Pro cestu na start použijte jen vyznačené cesty. Zákaz pohybu v prostoru závodu před vlastním startem. Porušení zákazů bude trestáno diskvalifikací.
Parametry tratí
(měřeno pomocí www.mapy.cz - takže převýšení je orientační)
KategorieNoční sprint
(ideálně km / m / kontrol)
MČR Middle (Krátká trať)
(ideálně km / m / kontrol)
MČR Long (Klasická trať)
(vduch. / ideál km / m / kontrol)
WM12Lnení1,87 / 57 / 63 / 2,7 / 70 / 4
M141,82 / 66 / 126,12 / 262 / 144,6 / 5,5 / 130 / 6
M172,68 / 125 / 138,82 / 377 / 1913,2 / 19,5 / 565 / 16
M204,24 / 194 / 1812 / 538 / 2516,6 / 25,6 / 786 / 17
M21E4,73 / 198 / 2113,94 / 618 / 2918,9 / 28,8 / 835 / 20
M21A4,24 / 194 / 1811,69 / 525 / 2516,6 / 25,6 / 786 / 17
M21B4,08 / 177 / 1610,23 / 434 / 2114,1 / 21,1 / 610 / 15
M21C2,62 / 127 / 138,91 / 379 / 2113,1 / 19,3 / 553 / 17
M403,89 / 130 / 1611,01 / 474 / 2116,6 / 24,5 / 770 / 17
M502,68 / 125 / 138,82 / 377 / 1913,2 / 19,5 / 565 / 16
M602,68 / 125 / 138,82 / 377 / 1913,2 / 19,5 / 565 / 16
W141,82 / 66 / 126,12 / 262 / 144,6 / 5,5 / 130 / 6
W172,06 / 81 / 167,59 / 336 / 1710,9 / 15,5 / 420 / 11
W202,68 / 125 / 138,82 / 377 / 1912,4 / 17,8 / 495 / 18
W21E3,89 / 130 / 1611,01 / 474 / 2114 / 25 / 774 / 17
W21A2,68 / 125 / 138,82 / 377 / 1912,4 / 17,8 / 495 / 18
W21B2,06 / 81 / 167,59 / 336 / 179,7 / 13,9 / 345 / 11
W402,06 / 81 / 167,59 / 336 / 1710,9 / 15,5 / 420 / 11
W502,06 / 81 / 167,59 / 336 / 1710,9 / 15,5 / 420 / 11
Open Long4,73 / 198 / 2112 / 538 / 2512,8 / 17,6 / 466 / 14
Open Short1,82 / 66 / 126,12 / 262 / 145,2 / 6,7 / 210 / 6
Předpokládaný čas vítěze dle Prováděcích pokynů MTBO pro rok 2016
Předpis a další upozornění
Závodí se dle platných pravidel soutěžního řádu a prováděcích pokynů pro MTBO. Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. Na trati se budou pohybovat rozhodčí, kteří budou kontrolovat zákaz jízdy mimo cesty vyznačené v mapě. Mimo cesty se smí jezdit pouze po oranžové značce "sjízdná oblast", ale všude jinde musí závodník své kolo nést. Dále samozřejmě platí zákaz pohybu po soukromých pozemcích (v mapě tmavě žlutozelená barva) a také po loukách (žlutá barva). Porušení pravidel MTBO se trestá diskvalifikací.
Povinné úseky na mapový start a ze sběrné kontroly do cíle budou značeny červenými fáborky nebo koridorem.
Při sprintu a middle budou některé neznatelné křižovatky zvýrazněny pomocí žlutočerných fáborků.
Některé neznatelné pěšinky budou vyfáborkovány také žlutočerně. Pro větší přehlednost budou vyznačeny rohy křižovatek na loukách, aby byly vidět zřetelněji a nezkracovali jste mimo cesty.
Nebezpečné sjezdy nebudou na trati značeny!
Buďte ohleduplní na další závodníky a také na ostatní v lese.
Dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu a obecně platné právní předpisy.
Obě centra jsou v blízkosti velkého města, buďte ostražití na svá kola.
Kategorie OPEN startují v libovolném startovním čase na startovní krabičku.
Možnosti zapůjčení výkonných čelovek LUCIFER ve stánku SPORTICUS.
Terén
Kopcovitý s množstvím cest různé sjízdnosti, technicky náročné výjezdy a hlavně sjezdy!
Startovní čísla
Musí být připevněna viditelně na kole. Jsou shodná pro všechny tři dny. Budou vydána na prezentaci v obálkách jednotlivých oddílů a vybírána v cíli po nedělním závodě. Prosíme vracejte čísla těch, kteří nakonec vyměkli a nepřijeli. Závodníci WM12L si čísla nechávají. Kategorie OPEN čísla nemají.
Systém ražení
Elektronický – SportIdent. Zapůjčení SI čipu 50 Kč/den + záloha 750 Kč za půjčení čipu pro neregistrované závodníky. Zapůjčené čipy nezapomeňte vracet v cíli po vašem posledním závodě tohoto víkendu. Na startu je nutné SI čip vymazat a zkontrolovat vymazání čipu. OPEN kategorie startují oražením startovací jednotky. V cíli se razí cílová jednotka. Při poruše SI jednotky se na kontrole razí kleštěmi do políček R1 - R3 na mapě.
Technická kontrola
Před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open-Short, Open-Long, MW12L, MW14 a MW17. Šířka plášťů kol ostatních kategorií musí být minimálně 1,5" - na krosku to fakt nebude. Všichni závodníci jsou povinni mít nasazenu cyklistickou přilbu - bude také kontrolováno.
Dětská školka
Hlídání dětí v centrech závodů. V případě špatného počasí v ZŠ Lučany. Rodiče přibalte dětem svačinu, pití a školku využijte jen po dobu vlastního závodu. Děkujeme.
WC
Pouze v centrech závodů a na ZŠ Lučany.
Mytí kol a závodníků
V centrech závodů lavory a smetáčky - prosíme vypínejte vodu. Příjemně ochlazující sprchy na zahradě ZŠ Lučany.
Stravování
Páteční a sobotní BIKEbufík v centru závodu. Guláš, stejky, párky, těstovinové saláty, hermelín... nealko a pivo ROHOZEC.
Sobotní a nedělní snídaně přímo v ZŠ Lučany od 7:30 - napečené buchty, koláče, koblihy, káva, čaj...
Sobotní BIKEparty - BIKEbar v sokolovně Lučany. Guláš, stejky, párky, těstoviny, hermelín, nealko a pivo ROHOZEC a hlavně koktejlové menu deLuxe.
Nedělní centrum - využijte občerstvení přímo na koupališti.
Ubytování a úschovna kol
Provizorní kemp u školy a vybrané třídy základní školy v Lučanech. Prosíme dbejte na čistotu - zákaz vstupu v tretrách, pokud možno použijte přezůvky. Ubytovaní dostanou identifikační pásky na ruku, které bude kontrolovat školník a bez nich do budovy nebude nikoho pouštět!
POZOR škola bude mít otevírací hodiny na noc i přes den bude uzamčena.
Ubytování ZŠ Lučany - Otevírací hodinyÚschovna kol ZŠ Lučany - Otevírací hodiny
Pátek: 21:30 - 23:59Pátek: 21:30 – 23:59
Sobota ráno: 7:00 - 12:00Sobota před závodem: 8:00 – 12:00
Sobota večer: 16:00 - 01:00Sobota po závodě: 16:00 – 18:00
Neděle: 7:00 - 10:00Neděle: 7:00 – 10:00
BIKEparty
Sobota s úvodní Pedrosovou šťastnou půlhodinkou s pivem ROHOZEC dvě za cenu jednoho od 18:00.
Koktejlový BIKEbar a míchané drinky: PinaKOLAda, Tequila SUNRIMS, MOJOito, Gin FRITZZ, CUBE LIBERTA, PinaKOLAda Virgin, MOJOito Virgin
První pomoc
Vždy v cíli závodu.
Jury a protesty
Jaroslav -JaRyn- Rygl, Jan -Lauič- Lauerman, Pavel -Jelen- Wohanka.
Protesty písemně hlavnímu rozhodčí s vkladem 200 Kč.
Funkcionáři
Honza Svoboda - ředitel závodu Věrka Pařízková - hlavní rozhodčí Honza Svoboda (sprint + middle), Michal Hons (long) - stavitelé tratí
Informace
http://mtbo2016.sns.cz/ mtbo2016(zavináč)sns.cz

Přehledová mapka

Embargované prostory + centra závodu, ubytování a bikeparty

 • Modrá oblast - prostor ČP Noční sprint a MČR + ČP MTBO Middle s centrem v Areálu Na Hutích firmy BAK
 • Červená oblast - prostor MČR + ČP MTBO Long s centrem na koupališti v Lučanech nad Nisou
 • Ubytování a Bikeparty v Lučanech nad Nisou
 • Modrá línie - 5,2km dlouhá cesta mezi ubytováním a pátečním / sobotním centrem, kterou můžete jet na kole
Zobrazit info mapu MČR + ČP MTBO 2016 - SNS Smržovka v samostatném okně
Evropský týden sportu | Česko sportuje